ΘΕΡΜΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 13 - ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210-544 68 71
FAX: 210-544 68 71
ΚΙΝ: 6944370514 - 6972805625
 
 
Μενού πλοήγησης
 
   

 

 

 

 

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή ή επαγγελματική χρήση με σωλήνες χάλκινους , σιδερένιους ή πλαστικούς , εντοιχισμένους ή εξωτερικά των τοίχων τοποθετημένους.

Επίσης σε περιπτώσεις  μη εμφανών διαρροών αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό του τμήματος που έχει την διαρροή και έτσι αποφεύγουμε την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου .Σε ένα διαμέρισμα με δίκτυο από σιδηροσωλήνα το τμήμα  του ζεστού νερού είναι αυτό που εμφανίζει πρώτα διαρροές από τρύπημα λόγω διάβρωσης. Σημαντικότερη αιτία στην περίπτωση αυτή θεωρείται η θερμοκρασία του νερού όσο μάλιστα αυτή υπερβαίνει τους 60 βαθμούς Κελσίου. Άλλη αιτία εξ ίσου σημαντική για διαρροή από διάβρωση είναι η υγρασία του χώρου από την χρήση , όπως στις μπανιέρες που το νερό διαπερνά τα πλακάκια και υγραίνει τις σωλήνες που υπάρχουν πίσω από αυτά. Στις εγκαταστάσεις με χαλκοσωλήνα οι διαρροές συνήθως οφείλονται στην κακή συγκόλληση . Η συνηθέστερη αντιμετώπιση τέτοιας διαρροής σε κατοικημένο χώρο είναι η αντικατάσταση  με εξωτερικές σωλήνες από χαλκό .  Στην εγκατάσταση με πλαστική σωλήνα έχουμε διαρροή από θραύση λόγω θερμοκρασίας και πίεσης καθώς και λόγω ηλιακών ή άλλων ακτινοβολιών .Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούμε το τμήμα της πλαστικής σωλήνας που έχει την διαρροή  με άλλη πλαστική σωλήνα.